Biến tần Hitachi X200 Series

Dòng 1 pha: 0.2KW – 0.75KW

Dòng 3 pha: 0.4KW – 7.5KW

Call Now