Biến tần Schneider ATV312

0.18 – 2.2kW (AC 1P 200V – 240V)

0.18 – 15kW (3P 200V – 240V)

0.37-15kW (AC 3P 380 – 500V)

0.37-15kW (AC 3P 525 – 600V)

Call Now