CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VAC

Hotline: 0931 793 593 – 090 800 26 72

Bộ phận bán hàng

TIẾP NHẬN BIẾN TẦN:                          Mobile: 0937 695 539

TIẾP NHẬN BỘ LƯU ĐIỆN (UPS):        Mobile: 0931 773 489

TIẾP NHẬN ẮC QUY (ACQUY):            Mobile: 0901 239 859 

Email tiếp nhận:

Gmail: marketing.vactechnology@gmail.com

Địa chỉ văn phòng 

Địa chỉ văn phòng Bình Dương: 1/18A, Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.