Tìm kiếm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay : 304
  • Tổng lượt truy cập: 25696

Tin tức

Hệ thống giám sát và điều khiển là gì?

Các hệ thống giám sát cho phép các thông tin dữ liệu của các quá trình sản xuất hoặc các lắp đặt vật lý được theo dõi và giám sát. Ví dụ, các thông tin được thu thập thông qua các thiết bị thu thập dữ liệu, chúng sẽ xử lý các thông tin, phân tích, và lưu trữ, và sẽ gửi các thông tin này tới người dùng. Các hệ thống này gọi là hệ thống SCADA (Supervisory Controland Data Acquisition).

Các hệ thống SCADA đầu tiên, hệ thống đo xa cơ bản, cho phép thông tin theo chu kỳ các trạng thái hiện thời của quá trình công nghiệp bằng giám sát các tín hiệu đo lường và trạng thái của thiết bị thông qua các bảng lắp bóng đèn chiếu sàng và các bộ chỉ thị, không có các giao diện ứng dụng cho người sử dụng.

Ngày nay, các hệ thống tự động hóa công nghiệp sử dụng máy tính và các công nghệ truyền thông để tự động hóa các quá trình giám sát và điều khiển trong công nghiệp, thu thập dữ liệu trong các môi trường phức tạp (kết hợp với các vị trí địa lý khác nhau) và biểu diễn chúng một cách thân thiện cho người vận hành, với các tài nguyên đồ họa phức tạp (giao diện người-máy) và các nội dung đa phương tiện.

Để thực hiện được các tính năng, các hệ thống SCADA nhận diện các tag thông tin, đó là các biến số hoặc chữ cái liên quan tới các ứng dụng có thể thực hiện bằng các hàm máy tính (toán học, logic, vector, hoặc các chuỗi ký tự) hoặc biểu diễn các điểm vào/ra của quá trình điều khiển. Trong trường hợp này, tương ứng với các biến của quá trình thực tế (ví dụ, nhiệt độ, mức, lưu lượng,…) thể hiện với một kết nối giữa bộ điều khiển và hệ thống. Các thông tin dựa vào các giá trị của các tag đã được thu thập và biểu diễn cho người dùng.

Các hệ thống SCADA cũng có thể kiểm tra các điều kiện cảnh báo, xác định khi nào giá trị tag vượt qua dải hoặc điều kiện đã định trước; chúng ta có thể lập trình ghi nhận lại các giá trị vào cơ sở dữ liệu, kích hoạt các âm thanh, tin nhắn, thay đổi màu sắc, gửi tin nhắn, email….Bài viết liên quan