BẢNG LỖI BIẾN TẦN VICRUNS NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

4.1 Lỗi Err.01 Lỗi quá dòng lúc tăng tốc (Acceleration overcurrent).

Lỗi này thường xuất hiện khi thời gian tăng tốc cài đặt quá ngắn so với quán tính của tải.

– Nếu do thời gian tăng tốc ngắn Anh/Chị vui lòng cài thời gian dài ra.

Lỗi này cũng có thể do thông số động cơ không đúng.

– Nếu thông số không đúng Anh/Chi vui lòng cài lại thông số động cơ và cho “auto-tuning”

Lỗi này có thể do điện áp lưới điện đầu vào quá thấp.

– Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại điện áp nguồn.

Do biến tần chọn nhỏ hơn yêu cầu công suất làm việc của tải.

– Anh/Chị vui lòng chọn lại công suất biến tần lớn hơn để phù hợp với tải.

Do đặc tính đường cong V/F không phù hợp với tải.

– Anh/Chị vui lòng cài đặt thay đổi đường cong V/F, có thể thay đổi mô-men xoắn theo chế độ tay “manual torque”

Do module bảo vệ ngắn mạch  kích hoạt chế độ bảo vệ.

– Có thể board hay cả trên biến tần bị hư hại.(vui lòng gửi biến tần về để chúng tôi kiểm tra)

 4.2 Lỗi Err.02 Lỗi quá dòng lúc giảm tốc (Deceleration overcurrent).

Lỗi này thường xuất hiện khi thời gian giảm tốc cài đặt quá ngắn so với quán tính của tải.

– Nếu do thời gian giảm tốc ngắn Anh/Chị vui lòng cài thời gian dài ra.

Lỗi này có thể do quán tín tải quá lớn.

– Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại và chọn lắp thêm bộ điện trở xả để xả năng lượng thừa.

Do biến tần chọn nhỏ hơn yêu cầu công suất làm việc của tải.

– Anh/Chị vui lòng chọn lại công suất biến tần lớn hơn để phù hợp với tải.

Do module bảo vệ ngắn mạch kích hoạt chế độ bảo vệ.

– Có thể  board hay cả trên biến tần bị hư hại. .(vui lòng gửi biến tần về để chúng tôi kiểm tra)

 4.3 Lỗi Err.03 Lỗi quá dòng lúc tốc độ là hằng số (Constant speed overcurrent).

Lỗi này thường xuất hiện khi tải đặc biệt có chu kỳ thay đổi, thường xuyên thay đổi về tải trọng .

– Nếu trường hợp này Anh/Chị kiểm tra lại tải và giảm bớt tải lại điều chỉnh lại chu kỳ thay đổi của tải.

Lỗi này có thể do dãy điện áp đầu vào quá thấp.

– Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại nguồn ngõ vào.

Do biến tần chọn nhỏ hơn yêu cầu công suất làm việc của tải.

– Anh/Chị vui lòng chọn lại công suất biến tần lớn hơn để phù hợp với tải.

Do module bảo vệ ngắn mạch  kích hoạt chế độ bảo vệ.

– Có thể  board hay cả trên biến tần bị hư hại. .(vui lòng gửi biến tần về để chúng tôi kiểm tra)

4.4 Lỗi Err.04 Lỗi quá dòng lúc tăng tốc  lỗi phần mềm(Acceleration overcurrent)

Lỗi này thường xuất hiện khi thời gian tăng tốc cài đặt quá ngắn so với quán tính của tải.

– Nếu do thời gian tăng tốc ngắn Anh/Chị vui lòng cài thời gian dài ra.

Lỗi này cũng có thể do thông số động cơ không đúng.

– Nếu thông số không đúng Anh/Chi vui lòng cài lại thông số động cơ và cho “auto-tuning”

Lỗi này có thể do điện áp lưới điện đầu vào quá thấp.

– Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại điện áp nguồn.

Do biến tần chọn nhỏ hơn yêu cầu công suất làm việc của tải.

– Anh/Chị vui lòng chọn lại công suất biến tần lớn hơn để phù hợp với tải.

Do đặc tính đường cong V/F không phù hợp với tải.

– Anh/Chị vui lòng cài đặt thay đổi đường cong V/F, có thể thay đổi mô-men xoắn theo chế độ tay “manual torque”

4.5 Lỗi Err.05 Lỗi quá dòng lúc giảm tốc do lỗi phần mềm (Deceleration overcurrent).

Lỗi này thường xuất hiện khi thời gian giảm tốc cài đặt quá ngắn so với quán tính của tải.

– Nếu do thời gian giảm tốc ngắn Anh/Chị vui lòng cài thời gian dài ra.

Lỗi này có thể do quán tín tải quá lớn.

– Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại và chọn lắp thêm bộ điện trở xả để xả năng lượng thừa.

Do biến tần chọn nhỏ hơn yêu cầu công suất làm việc của tải.

– Anh/Chị vui lòng chọn lại công suất biến tần lớn hơn để phù hợp với tải.

4.6 Lỗi Err.06 Lỗi quá dòng lúc tăng tốc  lỗi phần mền(Acceleration overcurrent)

Lỗi này thường xuất hiện khi thời gian tăng tốc cài đặt quá ngắn so với quán tính của tải.

– Nếu do thời gian tăng tốc ngắn Anh/Chị vui lòng cài thời gian dài ra.

Lỗi này cũng có thể do thông số động cơ không đúng.

– Nếu thông số không đúng Anh/Chi vui lòng cài lại thông số động cơ và cho “auto-tuning”

Lỗi này có thể do điện áp lưới điện đầu vào quá thấp.

– Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại điện áp nguồn.

Do biến tần chọn nhỏ hơn yêu cầu công suất làm việc của tải.

– Anh/Chị vui lòng chọn lại công suất biến tần lớn hơn để phù hợp với tải.

4.7 Lỗi Err.07 Lỗi quá áp lúc tăng tốc (Acceleration overvolt)

Lỗi này thường xuất hiện khi ngắn mạch ngõ ra với vỏ động cơ hoặc chạm đất.

– Anh/Chị nên kiểm tra lại động cơ và kiểm tra lại dây dẫn.

Lỗi này cũng có thể do đang chọn chức năng điều khiển Vector nhưng chưa cấu hình các thông số cho cại Vector.

– Nếu thông số không đúng Anh/Chi vui lòng cài lại thông số động cơ và cho “auto-tuning” hay kiển tra lại các hàm chức năng đã cài

Lỗi này có thể do điện áp lưới điện đầu vào quá cao.

– Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại điện áp nguồn hoặc cài lại ngưỡng điện áp phù hợp.

Do biến tần có tải đột thay đồi lúc đang chạy.

– Anh/Chị vui lòng loại bỏ các tải đột ngột xuất hiện.

Do chọn biến tần không phù hợp với tải.

– Anh/Chị vui lòng chọn biến tần có công suất lớn hơn phù hợp với tải.

4.8 Lỗi Err.08 Lỗi quá áp lúc giảm tốc (Deceleration overvolt)

Lỗi này thường xuất hiện khi điện áp đầu vào quá cao.

– Anh/Chị nên kiểm tra lại điện áp đầu vào và cại lại ngưỡng điện áp phù hợp.

Lỗi này cũng có thể do trong quá trình giảm tốc có lực nào đó kéo thắng lực biến tần hay quán tính tải quá lớn.

– Anh/Chi vui lòng loại bỏ nguồn năng lượng ngoài làm ảnh hưởng trong lúc giảm tốc hoặc gắn thêm điện trở xả cho biến tần.

Lỗi này có thể do thời gian giảm tốc quá ngắn.

– Anh/Chị vui lòng tăng thời gian giảm tốc lên cho phù hợp với tải.

Do biến tần không được lắp bộ Brake unit và bộ điện trở xả.

– Anh/Chị vui lòng gắn thêm điện trở xả hay bộ brake unit.

4.9 Lỗi Err.09 Lỗi quá áp lúc tốc độ là hằng số (Constant speed overvolt)

Lỗi này thường xuất hiện khi điện áp đầu vào quá cao.

– Anh/Chị nên kiểm tra lại điện áp đầu vào và cại lại ngưỡng điện áp phù hợp.

Lỗi này cũng có thể do trong quá trình biến tần hoạt đống có lực nào đó kéo thắng lực biến tần hay quán tính tải quá lớn.

– Anh/Chi vui lòng loại bỏ nguồn năng lượng ngoài làm ảnh hưởng trong lúc này hoặc gắn thêm điện trở xả cho biến tần.

Do biến tần không được lắp bộ Brake unit và bộ điện trở xả.

– Anh/Chị vui lòng gắn thêm điện trở xả hay bộ brake unit.

4.10 Lỗi Err.10 Lỗi thấp áp  (Undervoltage)

Lỗi này thường xuất hiện khi điện áp nguồn bị lỗi

– Anh/Chị cấp nguồn lại sẽ hết lỗi này hoặc Reset lỗi sẽ hết.

Lỗi này cũng có thể do dãy điện áp đầu vào không nằm trong dãy điện áp biến tần.

– Anh/Chi vui lòng kiểm tra và thay đổi dãy điện áp cho phù hợp

Do điện áp Bus DC không bình thường.

– Anh/Chị vui lòng lien hệ với chung tôi để được hỗ trợ.

Do cầu chỉnh lưu và điện trở mạp không bình thường

– Anh/Chị vui lòng lien hệ với chung tôi để được hỗ trợ.

Do board điều khiển không bình thường

– Anh/Chị vui lòng lien hệ với chung tôi để được hỗ trợ.

Do chức năng điều khiển không bình thường

– Anh/Chị vui lòng lien hệ với chung tôi để được hỗ trợ.

4.11 Lỗi Err.11 ( Lỗi Motor Quá tải ).

+ Lỗi có thể tham số bảo vệ động cơ F8-01 đặt chưa phù hợp.

– Trường hợp này có thê tham khảo Catalogue để cài lại hoặc nhờ kỹ thuật để được hỗ trợ.

+ Tải quá lớn hoặc do động cơ bị đình trệ do nguyên nhân bên ngoài.

– Trường hợp này kiểm tra lịa điện áp lưới, đặt lại dòng định mức, kiểm tra các thiết bị cơ khí có liên quan.

+ Lựa chọn biến tần quá nhỏ so với tải.

– Trường hợp này có thể điều chỉnh tăng moment xoắn, hoặc chọn biến tần có công suất lớn hơn cho phù hợp với motor và tải.
+ Lỗi có thể do Board hoặc ngay cả trên biến tần bị hư hại ( vui lòng gửi lại để chúng tối kiểm tra).

 4.12 Lỗi Err.12 ( Lỗi Biến Tần quá tải ).

+ Tải quá lớn hoặc do động cơ bị kẹt vì nguyên nhân bên ngoài.

– Trường hợp này thì có thể giảm tải và kiểm tra lại các bộ phận cơ khí.

+ Lựa chọn biến tần quá nhỏ so với tải.

– Trường hợp này nên chọn lại biến tần có công suất lơn hơn.

+ Lỗi có thể do Board hoặc ngay cả trên biến tần bị hư hại ( vui lòng gửi lại để chúng tối kiểm tra).

 4.13 Lỗi Err.13 ( Lỗi mất pha ngõ vào ).

+ Điện áp đầu vào bị mất một trong các pha R, S, T .

– Trường hợp này thì cần kiểm tra lại điện áp nguồn vào.

+ Lỗi có thể do Board hoặc ngay cả trên biến tần bị hư hại ( vui lòng gửi lại để chúng tối kiểm tra).

 4.14 Lỗi Err.14 (Lỗi mất pha ngõ ra)

+ Lỗi có thể do dây dẫn từ biến tần đến motor bị đứt.

– Kiểm tra lại đường dây dẫn ngõ ra biến tần đến motor.

+ Lỗi này cũng có thể do Motor bị mất cân bằng pha khi đang chạy.

– Trường hợp này thì cần kiểm tra lại Motor.

+ Lỗi có thể do Board hoặc ngay cả trên biến tần bị hư hại ( vui lòng gửi lại để chúng tối kiểm tra).

 4.15 Lỗi Err. 15 ( Lỗi Mô-đun biến tần quá nóng)

+ Lỗi có thể do môi trường nơi để biến tần quá nóng.

– Trường hợp này thì giảm nhiệt độ môi trường nơi để biến tần hoặc đặt biến tần ở nơi có nhiệt độ thấp hơn.

+ Lỗi cũng có thể do cánh tản nhiệt của biến tần bị tắt do bụi hoặc dị vật.

– Trường hợp này thì cần làm sạch phần cánh tản nhiệt của biến tần.

+ Lỗi cũng thể do hư hỏng quạt tản nhiệt, Mô-đun hoặc cả biến tần bị hư hại ( vui lòng gửi lại để chúng tôi kiểm tra ).

4.17 Lỗi Err.17 ( Lỗi bên ngoài )

+ Lỗi phát hiện thông qua ngõ vào chức năng DI, IO.

– Trường hợp này thì kiểm tra xử lý lỗi, Reset lỗi và cho chạy lại.

+ Lỗi có thể do Board hoặc ngay cả trên biến tần bị hư hại ( vui lòng gửi lại để chúng tối kiểm tra).

 4.18 Lỗi Err.18 ( Lỗi Truyền Thông )

+ Lỗi có thể là do kết nối với máy tính (PC) có vấn đề.

– Trường hợp này kiểm tra kết nối với máy tính.

+ Đường dây truyền thông không bình thường.

– Trường hợp này kiểm tra lại đường dây truyền thông để loại bỏ xự cố.

+ Thẻ mở rộng truyền thông F0-23 không chính xác

– Trường hợp này cài đặt lại chính xác loại thẻ mở rộng truyền thông

+ Thông số truyền thông nhóm Fd không đúng

– Với trường hợp này thì cần đặt lại chính xác các thông số truyền thông.

+ Lỗi có thể do Board hoặc ngay cả trên biến tần bị hư hại ( vui lòng gửi lại để chúng tối kiểm tra).

 4.19 Lỗi Err.19 ( Lỗi phát hiện dòng bất thường )

+ Kiểm tra lại tất cả thiết bị trong tủ điện và thay thế thiết bị xảy ra lỗi.

 + Lỗi có thể do Board hoặc ngay cả trên biến tần bị hư hại ( vui lòng gửi lại để chúng tối kiểm tra ).

 4.20 Lỗi Err.20 ( Lỗi khi dò thông số Motor )

+ Lỗi có thể do thông số motor đặt không đúng với thông số thực của motor.

– Cần đặt lại chính xác các thông số motor.

+ Lỗi còn có thể do đang trong thời gian chờ dò thông số động cơ.

+ Lỗi có thể do Board hoặc ngay cả trên biến tần bị hư hại ( vui lòng gửi lại để chúng tối kiểm tra ).

4.21 Lỗi Err.21 Lỗi EEPROM  không đọc và viết được dữ liệu (EEPRON write-read abnormal).

Chíp EEPROM đã bị lỗi.

– Anh/Chị vui lòng liên hệ với chúng tôi để kiểm tra (có thể phải thay boarb mới)

4.22 Lỗi Err.22 Lỗi ngắt kết nối (Disconnection detection fault).

Lỗi này do ngõ ra biến tần mất kết nối đột ngột với động cơ

– Anh/Chị kiểm tra lại các thiết bị kết nối ngõ ra của biến tần.

Lỗi này do thời gian kiểm tra mất kết nối ngõ ra A0-21 cài quá ngắn .

– Anh/Chi vui lòng cài lại và tăng thời gian này lên.

Lỗi này có thể do thông số A0-21 cài không đúng hoặc ngược yêu cầu

– Anh/Chị vui lòng cài lại A0-21=0.0

4.23 Lỗi Err.23 lỗi mất tín hiệu hồi tiếp PID trong khi chạy  (PID feedback loss when running).

Lỗi này do quá trình hồi tiếp PID ngắn hơn tham số được cài ở hàm FA-26.

– Anh/Chị kiểm tra tín hiệu hồi tiếp PID hoặc Anh/Chị cài lại giá trị ở hàm FA-26.phù hợp hơn .

4.24 Lỗi Err.24 lỗi động cơ bị chạm vỏ  (Motor short circuit to ground).

 

Lỗi này do có một hoặc nhiều pha chạm với vỏ động cơ.

– Anh/Chị kiểm tra lại cáp kết nối động cơ với biến tần và kiểm tra lại động cơ.

4.27 Lỗi Err.27 lỗi vượt quá thời chạy đến thông mục tiêu.   (Running time reached).

Lỗi này do thơi gian tích lũy chạy vượt quá nhưng biến tần không đạt được giá trị cài đặt trước đó.

– Anh/Chị vui lòng vào hàm trả về mặc đinh nhà sản xuất FF-01= 2 (Clear the record information)

4.28 Lỗi Err.28 lỗi vượt quá thời gian nạp nguồn  (Power on time reached).

Lỗi này do thơi gian nạp nguồn vượt quá giá trị đặt của thiết bị

– Anh/Chị vui lòng vào hàm trả về mặc đinh nhà sản xuất FF-01= 2 (Clear the record information)

4.29 Lỗi Err.29 Khởi động từ trung gian quá nhiệt  (Buffer contactor overheating ).

Điện áp nguồn biến động quá lớn làm cho biến tần phải liên tục điều chỉnh tăng giảm nên khởi động từ trung gian phải hoạt động lien tục xin ra quá nhiệt

– Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại điện áp nguồn và thêm thiết bị lọc đầu vào cho biến tần.

5: Bảng lỗi Err biến tần Vicruns từ 35 đến 43

5.1 Lỗi Err.35 : Lỗi do người dùng tự định nghĩa 1 (User self-define fault 1)

– Lỗi này do người dùng tự định từ trước, thông qua các chân ngõ vào DI hoặc IO.

 Gặp lỗi này ta cần gỡ bõ lỗi trên chân ngõ vào DI, IO và nhấn Reset lại biến tần.

5.2 Lỗi Err.36 : Lỗi do người dùng tự định nghĩa 2 (User self-define fault 2)

– Tương tự như lỗi Err.35.

5.3 Lỗi Err.37 : Lỗi hết tải (offload).

– Lỗi này do tải đang chạy ít hơn mức tải đã định ở hàm F8-18.

Gặp lỗi này thì cần xác định xem đã hết tải hay do tham số F8-18 và F8-19 cài đặt chưa phù hợp với thực tế.

5.4 Lỗi Err.38 : Lỗi hết thời gian cài giớ hạn quá dòng (Rapid current-limitin g timeout)

– Lỗi này có thể do tải quá lớn so với động cơ, hoặc có thể do động cơ bị kẹt trục.

Gặp lỗi này ta cần kiểm tra lại tải và các bộ phận cơ khí liên quan, hoặc có thể đổi động cơ khác phù hợp hơn.

– Lỗi còn có thể do bạn đang chọn biến tần nhỏ hơn yêu cầu sử dụng.

Gặp lỗi này ta nên lựa chọn biến tần lớn hơn phù hợp hơn với yêu cầu sử dụng.

– Lỗi còn có thể do Board hoặc cả biến tần bị hỏng ( nếu gặp trường hợp này nên liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ).

5.5 Lỗi Err.39 : Lỗi thay đổi động cơ khi biến tần đang hoạt động (Switch motor when running)

– Lỗi này là do trong quá trình biến tần đang chạy thay đổi động cơ hoạt động.

Gặp lỗi này phải dừng biến tần trước, chuyển đổi động cơ sau.

5.6 Lỗi Err.43 : Lỗi do nhà sản xuất định nghĩa.

0937 344 059
Liên hệ