BẢNG MÃ LỖI BIẾN TẦN SEW NGUYÊN NHÂN VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH KHẮC PHỤC

Mã lỗi Lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục
01 Quá dòng
 • Đầu ra ngắn mạch
 • Động cơ quá lớn
 • Giai đoạn đầu ra bị lỗi
 • Giới hạn đoạn đường nối bị vô hiệu hóa và thời gian đoạn đường nối được đặt quá ngắn
 • Khắc phục sự cố ngắn mạch
 • Kết nối một động cơ nhỏ hơn
 • Liên hệ với Dịch vụ SEW nếu giai đoạn đầu ra bị lỗi
 • Kích hoạt P138 và/hoặc tăng thời gian tăng tốc
02 Lỗi nối đất ở dây dẫn động cơ Lỗi nối đất

 • Trong dây dẫn động cơ
 • Trong biến tần
 • Trong động cơ
 • Loại bỏ lỗi chạm đất
 • Liên hệ với Fonis
04 Lỗi bộ hãm phanh
 • Quá nhiều sức mạnh tái tạo
 • Mạch điện trở hãm bị gián đoạn
 • Đoản mạch trong mạch điện trở hãm
 • Điện trở phanh có điện trở quá cao
 • Bộ hãm phanh bị lỗi
 • Mở rộng đường dốc giảm tốc
 • Kiểm tra cáp cấp nguồn cho điện trở hãm
 • Kiểm tra thông số kỹ thuật của điện trở hãm
 • Lắp bộ MOVIDRIVE® mới nếu bộ hãm phanh bị lỗi
06 Lỗi pha chính Lỗi pha Kiểm tra dây dẫn hệ thống cung cấp
07 UZ quá điện áp Điện áp liên kết DC quá cao
 • Mở rộng đường dốc giảm tốc
 • Kiểm tra cáp cấp nguồn cho điện trở hãm
 • Kiểm tra thông số kỹ thuật của điện trở hãm
08 n-monitoring
 • Bộ điều khiển tốc độ hoặc bộ điều khiển dòng điện (ở chế độ vận hành VFC không có bộ mã hóa) hoạt động ở giới hạn cài đặt do quá tải cơ học hoặc mất pha trong nguồn điện hoặc động cơ
 • Bộ mã hóa không được kết nối chính xác hoặc hướng quay không chính xác.
 • nmax bị vượt quá trong quá trình điều khiển mô-men xoắn
 • Ở chế độ hoạt động VFC: Tần số đầu ra ≥ 150 Hz
 • Ở chế độ hoạt động U/f: Tần số đầu ra ≥ 600 Hz
 • Giảm tải
 • Tăng cài đặt thời gian giảm tốc (P501 hoặc P503)
 • Kiểm tra kết nối bộ mã hóa, hoán đổi cặp A/A và B/B nếu cần thiết
 • Kiểm tra nguồn điện áp của bộ mã hóa
 • Kiểm tra giới hạn hiện tại
 • Mở rộng đường dốc nếu cần thiết
 • Kiểm tra cáp động cơ và động cơ
 • Kiểm tra các pha nguồn điện
09 Khởi động Biến tần chưa được đưa vào hoạt động cho chế độ vận hành đã chọn. Thực hiện khởi động cho chế độ vận hành được yêu cầu
10 IPOS-ILLOP
 • Incorrect command detected during running of IPOSplus® program
 • Điều kiện không chính xác trong quá trình thực hiện lệnh
 • Kiểm tra nội dung của bộ nhớ chương trình và nếu cần, hãy sửa
 • Nạp đúng chương trình vào bộ nhớ chương trình
 • Kiểm tra trình tự chương trình (→ Hướng dẫn sử dụng IPOSplus®)
11 Nhiệt độ quá cao Quá tải nhiệt của biến tần Giảm tải và/hoặc đảm bảo làm mát đầy đủ
13 Nguồn tín hiệu điều khiển Nguồn tín hiệu điều khiển không được xác định hoặc xác định không chính xác Đặt nguồn tín hiệu điều khiển chính xác (P101)
14 Mã hoá
 • Cáp hoặc tấm chắn mã hóa không được kết nối đúng cách
 • Dây mã hóa ngắn mạch/hỏng
 • Bộ mã hóa bị lỗi
 • Kiểm tra cáp bộ mã hóa và tấm chắn để kết nối chính xác, đoản mạch và đứt dây
17-24 Lỗi hệ thống Điện tử biến tần bị hỏng, có thể do ảnh hưởng của EMC Kiểm tra các kết nối đất và tấm chắn và sửa chữa nếu cần thiết. Liên hệ với Fonis nếu lỗi này xảy ra lần nữa
25 EEPROM Truy cập vào EEPROM của thẻ nhớ không thành công
 • Kích hoạt cài đặt gốc, thực hiện reset, reset thông số
 • Liên hệ với Fonis nếu lỗi này xảy ra lần nữa
 • Thay thẻ nhớ
26 Thiết bị đầu cuối bên ngoài Đọc tín hiệu lỗi bên ngoài thông qua đầu vào có thể lập trình. Loại bỏ nguyên nhân lỗi cụ thể; lập trình lại thiết bị đầu cuối nếu cần thiết
27 Không có công tắc giới hạn
 • Hở mạch/thiếu cả hai công tắc giới hạn
 • Công tắc giới hạn được hoán đổi theo hướng quay của động cơ
 • Kiểm tra hệ thống dây điện của công tắc giới hạn
 • Hoán đổi kết nối công tắc giới hạn
 • Lập trình lại thiết bị đầu cuối
28 Hết thời gian chờ Fieldbus Không có liên lạc giữa chủ và phụ trong quá trình giám sát phản hồi dự kiến
 • Kiểm tra thói quen liên lạc của chủ
 • Kéo dài thời gian chờ fieldbus (P819)/tắt giám sát
29 Kết nối với công tắc giới hạn Đã đạt đến công tắc giới hạn ở chế độ vận hành IPOSplus®.
 • Kiểm tra phạm vi di chuyển
 • Sửa lại chương trình người dùng
30 Hết thời gian dừng khẩn cấp
 • Ổ đĩa quá tải
 • Đoạn dừng khẩn cấp quá ngắn
 • Kiểm tra tiến trình dự án
 • Mở rộng đoạn đường dừng khẩn cấp
0937 344 059
Liên hệ