Biến tần Danfoss FC103 Series – Dãy Công Suất lớn

Liên hệ

Dải công suất

3 x 200-240 V…1.1-45 kW
3 x 380-480 V…1.1-450 kW
3 x 525-600 V…1.1-630 kW

0937 344 059
Liên hệ