BIẾN TẦN INVT GD200A-011G/015P-4 (11/15KW)

Liên hệ

Model: GD200A-0R7G-4

Công suất:  11~15 (KW)

Dòng đầu ra: 25~32 (A)

0937 344 059
Liên hệ