BIẾN TẦN INVT GD200A-055G/075P-4 (55/75KW)

Liên hệ

Model: GD200A-055G/075P-4

Công suất:  55~75( KW)

Dòng đầu ra: 110~150 (A)

0937 344 059
Liên hệ