Biến tần INVT GD35 – Vòng kín – 1.5 KW ~ 630 KW – cao cấp

Liên hệ

● AC 3 Pha 220V(-15%) ~ 240V(+10%) (1.5~55KW)
● AC 3 Pha 380V(-15%) ~ 440V(+10%) (1.5~500KW)
● AC 3 Pha 520V(-15%) ~ 690V(+10%) (22~630KW)

0937 344 059
Liên hệ