Biến tần LS IG5A

Liên hệ

– Biến tần IG5A-1: 1 pha, điện áp 220V, công suất 0.4kW tới 1.5kW.

– Biến tần IG5A-2: 3 pha, điện áp 220V, công suất 0.4kW tới 22kW.

– Biến tần IG5A-4: 3 pha, điện áp 380V, công suất 0.4kW tới 22kW.

0937 344 059
Liên hệ