Dịch vụ KỸ THUẬT phục vụ XUYÊN TẾT cho nhà máy

Dịch vụ KỸ THUẬT phục vụ XUYÊN TẾT cho nhà máy
Trung tâm – Tự động hóa – Việt Nam (VAC) đã sẵn sàng
Đội ngũ gồm các anh em chuyên ngành tự động hóa ở gần
các KCN: Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Long An…
Nhằm ứng cứu các sự cố về Điện tự động hóa trong nhà máy.
Vận hành, sửa chữa, lắp đặt máy móc
như: BIẾN TẦN, PLC, HMI, tủ điện, dây chuyền sản xuất
Nếu bạn cần hãy liên hệ đặt lịch với chúng tôi:
0937 344 059
Liên hệ