BẢNG LỖI BIẾN TẦN ENC VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH KHẮC PHỤC

E001 Quá dòng điện khi đang
tăng tốc
Thời gian tăng tốc quá ngắn Kéo dài thời gian tăng tốc dài hơn
Đặc tuyến V/F không tương thích Điều chỉnh V/F, điều chỉnh bù ngẫu lực bằng tay hoặc tự động
Khởi động quay motor lại Cài tốc độ rồi kiểm tra chức năng khởi động lại
Điện áp nguồn điện thấp Kiểm tra nguồn điện cấp
Công suất biến tần quá nhỏ Chọn công suất biến tần lớn hơn
E002 Quá dòng điện khi đang
giảm tốc
Thời gian giảm tốc quá ngắn Kéo dài thời gian giảm tốc dài hơn
Có thể năng lượng của tải hoặc quán tính tải quá lớn Tăng công suất thắng của bộ phận thắng tiêu thụ năng lượng bên ngoài (DBU)
Công suất biến tần quá nhỏ Chọn công suất biến tần lớn hơn
E003 Quá dòng điện khi tốc độ
chạy ổn định
Tải thay đổi đột ngột hoặc có hiện tượng bất thường Kiểm tra và giảm thắng của tải
Thời giam tăng/giảm tốc
quá ngắn
Kéo dài thời gian tăng/giảm tốc cho phù hợp
Điện áp nguồn điện thấp Kiểm tra nguồn điện cấp
Công suất biến tần quá nhỏ Chọn công suất biến tần lớn hơn
E004 Quá điện áp khi tăng tốc Cung cấp sai điện áp vào Kiểm rra nguồn điện
Thời gian tăng tốc quá ngắn Kéo dài thời gian tăng tốc cho phù hợp
Khởi động quay motor lại Cài tốc độ rồi kiểm tra chức năng khởi động lại
E005 Quá điện áp khi giảm tốc Thời gian giảm tốc quá
ngắn
Kéo dài thời gian giảm tốc cho phù hợp
Có thể năng lượng của tải
hoặc quán tính tải quá lớn
Tăng công suất thắng của bộ phận thắng tiêu thụ năng lượng bên ngoài (DBU)
E006 Quá điện áp khi tốc độ ổn
định
Cung cấp sai điện áp vào Kiểm trra nguồn điện
Thời giam tăng/giảm tốc quá ngắn Kéo dài thời gian tăng/giảm tốc cho phù hợp
Quán tính tải quá lớn Sử dụng bộ thắng ngoài
E007 Quá điện áp cung cấp
nguồn điều khiển
Điện áp cung cấp bất thường Kiểm tra nguồn cung cấp hoặc liên hệ : 0937.344.059
E008 Quá tải biến tần Thời gian tăng tốc quá ngắn Kéo dài thời gian tăng tốc dài hơn
Thắng DC quá lớn Giảm dòng thắng DC, kéo dài thời gian thắng
Đặc tuyến V/F không tương thích Điều chỉnh V/F, điều chỉnh bù ngẫu lực bằng tay hoặc tự động
Điện áp nguồn điện thấp Kiểm tra nguồn điện cấp
Tải quá lớn Chọn công suất biến tần lớn hơn
E009 Quá tải motor Đặc tuyến V/F không tương thích Điều chỉnh V/F, điều chỉnh bù ngẫu lực bằng tay hoặc tự động
Điện áp nguồn điện thấp Kiểm tra nguồn điện cấp
Motor chạy ở tốc độ quá thấp khi tải quá lớn Chọn motor biến đổi tần số để chạy ở tốc độ thấp lâu hơn
Cài đặt sai hệ số bảo vệ quá tải motor Cài đặt đúng lại hệ số bảo vệ quá tải motor
Motor bị kẹt hoặc tải thay đổi quá đột ngột và nhanh Kiểm tra tải
E010 Biến tần quá nhiệt Bộ phận lưu thông khí bị tắc nghẽn Vệ sinh phần lưu thông gió hoặc cải thiện điều kiện thông gió
Nhiệt độ môi trường cao Cải thiện điều kiện thông gió, giảm tần số sóng mang thấp hơn
Quạt giải nhiệt hư Thay thế quạt
E012 Mất pha ngõ vào R,S,T Kiểm tra nguồn cấp hoặc dây nguồn cấp cho R,S,T bị đứt Cải thiện nguồn điện cung cấp
Thay thế dây nguồn cấp
E013 Bảo vệ module biến tần Quá dòng tạm thời của biến
tần
Xem mục “biện pháp khắc phục” của phần quá dòng
Ngắn mạch các phase hoặc
chạm đất của 03 phase U,V,W ngõ ra
Nối dây lại
Bộ phận lưu thông khí bị tắc nghẽn hoặc quạt hư Vệ sinh phần lưu thông gió
hoặc thay thế quạt
Nhiệt độ môi trường cao Giảm nhiệt độ môi trường
thấp xuống
Nối sai dây hoặc không
cắm dây board điều khiển
Kiểm tra và nối dây lại
Sóng hiện tại bất thường
gây ra lỗi phase ngõ ra
Kiểm tra dây lại
Nguồn cấp phụ hư hoặc điện áp phần thúc (drive) yếu Liên lạc đại lý phân phối Hoặc nhà cung cấp
Board điều khiển bất thường Liên lạc đại lý phân phối Hoặc nhà cung cấp
E014 Lỗi thiết bị bên ngoài Sử dụng phím dừng STOP đột ngột trong chế độ chạy không bàn phím Dò lại chế độ vận hành
Sử dụng phím dừng STOP đột ngột dưới điều kiện ngừng máy Cài đặt chạy đúng thông số
Trạm lỗi ngoại vi ngừng đột ngột khi đóng lỗi từ bên ngoài Trạm lỗi ngoại vi hở ra sau khi thiết lập lại lỗi ngoài
E015 Dò lỗi mạch điện Nối sai dây hoặc không
cắm dây board điều khiển
Kiểm tra và nối dây lại
Nguồn cấp phụ hư Liên lạc đại lý phân phối\ Hoặc nhà cung cấp
Linh kiện hall hư
Mạch khuếch đại bất
thường
E016 Lỗi giao tiếp RS485 Tỉ lệ baud sai Cài tỉ lệ baud tương ứng
Lỗi giao tiếp Series Port Nhấn nút RESET, Liên lạc đại lý phân phối
Hoặc nhà cung cấp
Thông số cảnh báo lỗi cài không tương thích Chỉnh F2.16, F2.17
Thiết bị không làm việc Kiểm tra khi thiết bị làm
việc và nối dây đúng
E017 Mất tín hiệu hồi tiếp vòng kín Kiểm tra dây tín hiệu Kiểm tra dây tín hiệu
E018 Mất pha ngõ ra U Kiểm tra dây motor hoặc chưa gắn dây motor
E019 Điện áp thấp Điện áp thấp Kiểm tra trạm nối vào
E020 Nhiễu hệ thống Nhiễu nghiêm trọng Nhấn nút RESET hoặc thêm bộ lọc chính phía ngõ vào nguồn cung cấp
Phần đọc/ghi DSP của
board điều khiển sai
Nhấn nút RESET, Liên lạc đại lý phân phối
Hoặc nhà cung cấp
E021 Mất pha ngõ ra V
E022 Mất pha ngõ ra W
E023 Phần đọc/ghi EFPROM của board điều khiển sai Lỗi khi đọc/ghi thông số Nhấn nút RESET, Liên lạc  0937.344.059 
P.OFF Điện áp thấp Điện áp thấp Kiểm tra trạm nguồn vào
0937 344 059
Liên hệ