BẢNG MÃ LỖI BIẾN TẦN SUMO SU500 GIẢI PHÁP VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH KHẮC PHỤC

TÊN LỖI

 

HIỂN THỊ

 

KIỂM TRA NGUYÊN NHÂN LỖI

 

CÁCH XỬ LÝ

 

 

Bảo vệ biến tần

 

 

Er. SC

1、Ngắn mạch đầu ra

2、Dây nối động cơ và biến tần quá dài

3、Module quá nhiệt

4、Dây bên trong biến tần lỏng

5、Board điều khiển bất thường

6、Board kích bất thường

7、Module biến tần bất thường

1、Loại bỏ lỗi bên ngoài

2、Thêm điện trở kháng hoặc bộ lọc đầu ra

3、Kiểm tra ống dẫn khí, quạt và loại bỏ vấn đề

4、Đấu chặt tất cả các dây

5、Tìm hổ trợ kỹ thuật

6、Tìm hổ trợ kỹ thuật

7、Tìm hổ trợ kỹ thuật

 

 

Ngắn mạch nối đất

 

 

Er.SC1

1、Động cơ ngắn mạch nối đất

2、Dây nối động cơ và biến tần quá dài

3、Module quá nhiệt

4、Dây bên trong biến tần lỏng

5、Board điều khiển bất thường

6、Board kích bất thường

7、Module biến tần bất thường

1、Thay mới dây điện hoặc động cơ

2、Thêm điện trở kháng hoặc bộ lọc đầu ra

3、Kiểm tra ống dẫn khí, quạt và loại bỏ vấn đề

4、Đấu chặt tất cả các dây

5、Tìm hổ trợ kỹ thuật

6、Tìm hổ trợ kỹ thuật

7、Tìm hổ trợ kỹ thuật

 

 

 

 

Quá dòng khi tăng tốc

 

 

 

 

Er.OC1

1、Tồn tại nối đất hoặc ngắn mạch đầu ra biến tần

2、Chế độ điều khiển là vector mà không tiến hành nhận diện tham số

3、Thời gian tăng tốc quá ngắn

4、Tăng mômen bằng tay hoặc đường cong V/F không phù hợp

5、Điện áp thấp

6、Khởi động khi động cơ đang quay

 

7、Trong lúc tăng tốc đột ngột tăng tải

8、Chọn biến tần quá nhỏ

1、Loại bỏ lỗi bên ngoài

2、Tiến hành nhận diện tham số động cơ khi đang ở trạng thái lạnh

3、Tăng thời gian tăng tốc

4、Điều chỉnh bằng tay tăng mômen hoặc đường cong V F

5、Điều chỉnh điện áp đến phạm vi bình thường

6、Khởi động bắt tốc độ hoặc khởi động sau khi động cơ đã dừng.

7、Loại bỏ tăng tải đột ngột

8、Chọn biến tần công suất lớn hơn

 

 

Quá dòng khi giảm tốc

 

 

Er.OC2

1、Tồn tại nối đất hoặc ngắn mạch đầu ra biến tần

2、Chế độ điều khiển là vector mà không tiến hành nhận diện tham số

3、Thời gian giảm tốc quá ngắn

4、Điện áp thấp

5、Trong lúc giảm tốc đột ngột tăng tải

6、Không lắp thêm điện trở kháng hoặc thắng

1 、Loại bỏ lỗi bên ngoài

2、Tiến hành nhận diện tham số động cơ khi đang ở trạng thái lạnh

3、Tăng thời gian giảm tốc

4、Điều chỉnh điện áp đến phạm vi bình thường

5 、 Loại   bỏ   tăng    tải    đột    ngột

6、Lắp thêm điện trở kháng hoặc thắng

 

 

Quá dòng khi tốc độ không đổi

 

 

Er.OC3

1、Tồn tại nối đất hoặc ngắn mạch đầu ra biến tần

2、Chế độ điều khiển là vector mà không tiến hành nhận diện tham số

3、Điện áp thấp

4、Có tăng tải đột ngột trong khi vận hành không

5、Chọn biến tần quá nhỏ

1、Loại bỏ lỗi bên ngoài

2、Tiến hành nhận diện tham số động cơ

3、Điều chỉnh điện áp đến phạm vi bình thường

4 、 Loại  bỏ  tăng  tải  đột   ngột

5、Chọn biến tần công suất lớn hơn

 

Quá áp khi tăng tốc

 

Er.OU1

1、Điện áp đầu vào cao

2、Khi tăng tốc tồn tại lực bên ngoài kéo động cơ chạy

3、Thời gian tăng tốc quá ngắn

4、Không lắp thêm điện trở kháng hoặc thắng

1、Điều chỉnh điện áp đến phạm vi bình thường

2、Loại bỏ lực bên ngoài hoặc lắp thêm điện trở kháng

3、Tăng thời gian tăng tốc

4、Lắp thêm điện trở kháng hoặc thắng

 

 

 

 

TÊN LỖI

 

HIỂN THỊ

 

KIỂM TRA NGUYÊN NHÂN LỖI

 

CÁCH XỬ LÝ

 

Quá áp khi giảm tốc

 

Er.OU2

1、Điện áp đầu vào cao

2、Khi giảm tốc tồn tại lực bên ngoài kéo động cơ chạy

3、Thời gian giảm tốc quá ngắn

4、Không lắp thêm điện trở kháng hoặc thắng

1、Điều chỉnh điện áp đến phạm vi bình thường

2、Loại bỏ lực bên ngoài hoặc lắp thêm điện trở kháng

3、Tăng thời gian giảm tốc

4、Lắp thêm điện trở kháng hoặc thắng

 

Quá áp khi tốc độ không đổi

 

Er.OU3

1   Điện áp đầu vào cao

2、Khi hoạt động tồn tại lực bên ngoài kéo động cơ

chạy

1、Điều chỉnh điện áp đến phạm vi bình thường

2、Loại bỏ lực bên ngoài hoặc lắp thêm điện trở kháng

 

 

Thiếu áp

 

 

Er.LU1

1、Mất điện tức thời

2、Điện áp đầu vào biến tần không trong phạm vi yêu cầu

3、Điện áp bus bất thường

4、Cầu chỉnh lưu và điện trở đệm bất thường

5、Board kích bất thường

1、Reset lỗi

2、Chỉnh điện áp đến phạm vi bình thường

3、Tìm hổ trợ kỹ thuật

4、Tìm hổ trợ kỹ thuật

5、Tìm hổ trợ kỹ thuật

6、Tìm hổ trợ kỹ thuật

 

 

Lỗi Contactor

 

 

Er.LU2

1、Mất điện tức thời

2、Điện áp đầu vào biến tần không trong phạm vi yêu cầu

3、Điện áp bus bất thường

4、Cầu chỉnh lưu và điện trở đệm bất thường

5、Board kích bất thường

6、Board điều khiển bất thường

1、Reset lỗi

2、Chỉnh điện áp đến phạm vi bình thường

3、Tìm hổ trợ kỹ thuật

4、Tìm hổ trợ kỹ thuật

5、Tìm hổ trợ kỹ thuật

6、Tìm hổ trợ kỹ thuật

Quá tải biến tần

Er. oL 1、Tải quá lớn hoặc kẹt động cơ

2、Chọn biến tần quá nhỏ

1、Giảm tải và kiểm tra máy móc động cơ

2、Chọn biến tần công suất lớn hơn

 

Quá tải động cơ

 

Er.oL1

1、Tham số bảo vệ động cơ có cài đặt thích hợp

2、Tài quá lớn hoặc kẹt động cơ

3、Chọn động cơ quá nhỏ

1 、 Cài  đặt  chính  xác  tham   số   này

2、Giảm tải và kiểm tra máy móc động cơ

3、Chọn động cơ công suất lớn hơn

 

Quá nhiệt động cơ

 

Er. oH3

 

1、Đấu dây cảm biến nhiệt độ lỏng

2、Nhiệt độ động cơ quá cao

1、Kiểm tra dây cảm biến nhiệt độ và loại bỏ lỗi

2、Tăng tần số và dùng các cách giải nhiệt khác để giải nhiệt động cơ

 

Mất pha đầu vào

 

Er.iLP

1、Nguồn đầu vào 3 pha bất thường

2、Board kích bất thường

3、Board chống sét bất thường

4、Board điều khiển chủ bất thường

1、Kiểm tra và loại bỏ các vấn đề còn tồn tại dây điện bên ngoài

2、Tìm hổ trợ kỹ thuật

3、Tìm hổ trợ kỹ thuật

4、Tìm hổ trợ kỹ thuật

 

Mất pha đầu ra

 

Er.oLP

1、Dây dẫn từ biến tần đến động cơ bất thường

2、Khi động cơ chạy đầu ra pha biến tần không bằng nhau

3、Board kích bất thường

4、Module bất thường

 

1、Loại bỏ lỗi bên ngoài

2、Kiểm tra cuộn trở động cơ và loại bỏ lỗi

3、Tìm hổ trợ kỹ thuật

4、Tìm hổ trợ kỹ thuật

 

Module quá nhiệt

 

Er. oH

1、Nhiệt độ xung quanh quá cao

2、Quạt bị kẹt

3、Quạt hư

4、Module thermistor hư

5、Module biến tần hư

1、Giảm nhiệt độ xung quanh

2、Làm sạch quạt

3、Thay quạt

4、Thay thermistor

5、Thay module biến tần

 

Phát hiện nhiệt độ module bất thường

 

Er.tCK

1、Đứt dây phát hiện nhiệt độ

2、Board kích bất thường

3、Board điều khiển chính bất thường

4、Nhiệt độ môi trường quá thấp

1、Kiểm tra dây điện trở nhiệt

2、Tìm hổ trợ kỹ thuật

3、Tìm hổ trợ kỹ thuật

4、Can thiệp thủ công tăng nhiệt độ drive

 

 

 

TÊN LỖI

 

HIỂN THỊ

 

KIỂM TRA NGUYÊN NHÂN LỖI

 

CÁCH XỬ LÝ

 

Lỗi truyền thông 485

 

Er.485

1、Máy chủ làm việc bất thường

2 、 Đường      truyền       thông       bất       thường

3、Nhóm tham số truyền thông 5 cài đặt không đúng

1、Kiểm tra đấu dây máy chủ

2、Kiểm tra dây truyền thông

3、Cài đặt tham số truyền thong chính xác

 

Lỗi phát hiện dòng

 

Er.CUr

1、Thiết bị Hall bất thường

2、Board kích bất thường

3、Board điều khiển chính bất thường

1、Thay mới thiết bị Hall

2、Thay mới board kích

3、Tìm hổ trợ kỹ thuật

Lỗi điều chỉnh động

cơ 1

Er.TU1 1、Tham số động cơ chưa cài đặt theo nhãn

2、Quá trình nhận dạng tham số quá thời gian

1、Dựa theo nhãn cài đặt chính xác tham số động cơ

2、Kiểm tra dây dẫn biến tần đến động cơ

Lỗi điều chỉnh động cơ 2 Er.TU2 1、Tham số động cơ chưa cài đặt theo nhãn

2、Quá trình nhận dạng tham số quá thời gian

1、Dựa theo nhãn cài đặt chính xác tham số động cơ

2、Kiểm tra dây dẫn biến tần đến động cơ

Lỗi đọc viết

EEPROM

Er.EEP 1、Thao tác Eeprom quá thường xuyên

2、Hư chip EEPROM

1、Máy chủ thao tác hợp lý Eeprom

2、Thay board điều khiển chính

 

Lỗi rớt tải

 

Er. LL

 

1、Dòng vận hành biến tần nhỏ hơn tham số cài đặt

1、Xác nhận tải tách rời hay không

2、Tham số cài đặt là có dựa vào tình trạng vận hành thực tế hay không

 

Lỗi mất phản hồi PID khi vận hành

 

 

Er.FbL

1、Phản hồi PID nhỏ hơn giá trị cài đặt 40.35 mà 40.36 không phải 0

2、Phản hồi PID lớn hơn giá trị cài đặt 40.37 mà 40.38

không phải 0

 

1、Kiểm tra tín hiệu phản hồi PID

2、Cài đặt hợp lú giá trị P40.35 và P40.37

 

Lỗi tự định nghĩa 1

 

Er.Ud1

1、Tín hiệu lỗi 1 người dung tự định nghĩa đầu vào terminal DI

2、Tín hiệu lỗi 1 người dung tự định nghĩa đầu vào

VDI

 

1、reset hoạt động

2、reset hoạt động

 

Lỗi tự định nghĩa 2

 

Er.Ud2

1、Tín hiệu lỗi 2 người dung tự định nghĩa đầu vào terminal DI

2、Tín hiệu lỗi 2 người dung tự định nghĩa đầu vào

VDI

 

1、reset hoạt động

2、reset hoạt động

Wave-by-wave current limiting fault Er.CbC 1、Tải quá lớn hoặc kẹt động cơ

2、Chọn biến tần quá nhỏ

1、Giảm tải và kiểm tra động cơ, hệ thống máy móc

2、Chọn biến tần lớn hơn

 

 

Độ lệch tốc độ quá lớn

 

 

Er.DEV

1、Tham số encoder cài đặt không chính xác

2、Không tiến hành nhận dạng tham số

3、Cài đặt tham số phát hiện độ lệch tốc độ không

chính xác

1、Cài đặt tham số encoder chính xác

2、Tiến hành nhận dạng tham số

3、Dựa theo tình trạng thực tế cài đặt tham số phát

hiện hợp lý

 

 

Lỗi quá tốc độn cơ

 

 

Er. oS

1、Tham số encoder cài đặt không chính xác

2、Không tiến hành nhận diện tham số

3、Cài đặt tham số phát hiện độ lệch tốc độ không

chính xác

1、Cài đặt chính xác tham số encoder

2、Tiến hành nhận dạng tham số

3、Dựa theo tình trạng thực tế cài đặt chính xác tham số phát hiện

 

Ngắt kết nối encoder

 

Er.PGL

1、Kẹt động cơ

2、Cài đặt số dòng encoder sai

3、Ngắt kết nối encoder

1、Kiểm tra động cơ và hệ thống máy móc

2、Cài đặt chính xác tham số encoder

3、Kiểm tra dây kết nối encoder

0937 344 059
Liên hệ