BẢNG MÃ LỖI BIẾN TẦN SCHNEIDER Altivar 71, ATV12, ATV310, ATV320, ATV610 VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

1/  BẢNG LỖI Biến TẦN SCHNEIDER ATV320 VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

MÃ LỖI TÊN NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC
SOF Lỗi quá tốc độ • Tốc độ Không ổn định hoặc dòng tải quá cao. • Kiểm tra các thông số động cơ, độ ổn định.
• Thêm một điện trở hãm.
• Kiểm tra công suất của động cơ, biến tần và tải.
• Kiểm tra cài đặt thông số cho [FREQUENCY METER] (FqF-).
LFF3 Lỗi mất 4-20mA AI3 • Mất tham chiếu 4-20 mA trên đầu vào tương tự AI3. • Kiểm tra kết nối trên các đầu vào tương tự.
bLF Bộ phận kiểm soát phanh • Dòng điện nhả phanh không đạt.
• Ngưỡng tần số tham gia phanh [Brake Eng freq] (bEn) chỉ được điều chỉnh khi điều khiển logic phanh được chỉ định.
• Kiểm tra kết nối ổ đĩa / động cơ.
• Kiểm tra các cuộn dây của động cơ.
• Kiểm tra cài đặt [Brake release I FW] (Ibr) và [Brake release I Rev] (Ird)
• Áp dụng các cài đặt khuyến nghị cho [Brake engage freq] (bEn).
OCF Lỗi quá dòng • Các thông số trong [SETTINGS](SEt-) và [MOTOR CONTROL]
(drC-) menu không đúng.
• Quán tính hoặc tải quá cao.
• Khóa cơ.
• Kiểm tra các thông số.
• Kiểm tra công suất động cơ, biến tần và tải
• Kiểm tra trạng thái của cơ chế.
• Giảm [Current limitation] (CLI).
• Tăng tần số đóng cắt.
OSF Quá áp nguồn • Điện áp cung cấp quá cao.
• Nguồn cung cấp điện mất ổn định.
• Kiểm tra điện áp cung cấp.
OLF Quá tải động cơ • Động cơ bị quá tải. • Kiểm tra cài đặt bảo vệ nhiệt động cơ, kiểm tra tải động cơ. Chờ động cơ nguội trước khi khởi động lại
SCF1 Lỗi ngắn mạch động cơ • Ngắn mạch hoặc chạm đất ở đầu ra biến tần. • Kiểm tra cáp kết nối ổ đĩa với động cơ và
cách điện động cơ.
• Giảm tần số sóng mang.
• Kết nối cuộn cảm nối tiếp với động cơ.
• Kiểm tra việc điều chỉnh vòng tua và phanh.
• Tăng [Time to restart] (ttr)
• Tăng tần số đóng cắt.
SCF3 Lỗi ngắn mạch chạm đất • Dòng điện rò rỉ đất đáng kể ở đầu ra biến tần nếu một số động cơ được kết nối song song. • Kiểm tra cáp kết nối ổ đĩa với động cơ và
cách điện động cơ.
• Giảm tần số sóng mang.
• Kết nối cuộn cảm nối tiếp với động cơ.
• Kiểm tra việc điều chỉnh vòng tua và phanh.
• Tăng [Time to restart] (ttr)
• Tăng tần số đóng cắt.
SCF4 Lỗi ngắn mạch IGBT • Đã phát hiện lỗi thành phần nguồn. • Liên hệ đơn vị mua hàng để được tư vấn, bảo hành.
SCF5 Lỗi ngắn mạch động cơ • Ngắn mạch ở đầu ra biến tần. • Kiểm tra cáp kết nối biến tần với động cơ và cách điện của động cơ.
• Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Sản phẩm Điện của Schneider.
OPF1 Lỗi mất 1 pha ngõ ra • Mất một pha ở đầu ra biến tần. • Kiểm tra các kết nối từ biến tần đến động cơ.
OPF2 Lỗi mất 3 pha ngõ ra • Động cơ không được kết nối hoặc công suất động cơ quá thấp.
• Công tắc tơ đầu ra mở.
• Dòng điện động cơ không ổn định tức thời.
• Kiểm tra các kết nối từ biến tần đến động cơ.
• Nếu đang sử dụng công tắc tơ đầu ra, hãy đặt [Output Phase Loss] (OPL) thành [Output cut] (OAC)• Thử nghiệm trên động cơ công suất thấp hoặc không có động cơ: Ở chế độ cài đặt gốc, phát hiện mất pha động cơ đang hoạt động: [Output Phase Loss] (OPL) = [YES] (Yes). Để kiểm tra biến tần trong môi trường thử nghiệm hoặc bảo trì mà không cần phải sử dụng động cơ có cùng định mức với biến tần (đặc biệt đối với biến tần công suất cao), hãy tắt tính năng phát hiện mất pha động cơ [Output Phase Loss] (OPL) = [No] (NO)

• Kiểm tra và tối ưu hóa các thông số sau:
[IR compensation] (UFr), [Rated motor volt.]
(UnS) và [Rated mot. current] (nCr) và thực hiện [Auto tuning]] (tUn).

PTFL Lỗi công tắc nhiệt PTC • Đầu dò PTC trên đầu vào LI6 bị hở hoặc ngắn mạch. • Kiểm tra đầu dò PTC và dây dẫn giữa nó và động cơ
FbE Lỗi hồi tiếp tốc độ • Lỗi chặn chức năng. • Xem [FB Fault] (FbFt) để biết thêm chi tiết.
PHF Lỗi mất pha ngõ vào • Cung cấp nguồn không chính xác hoặc cầu chì bị nổ.
• Thiếu một pha.
• ATV320 3 pha được sử dụng trên nguồn điện một pha.
• Tải trọng không cân bằng. Bảo vệ này chỉ hoạt động với biến tần khi có tải.
• Kiểm tra kết nối nguồn và cầu chì.
• Sử dụng nguồn điện 3 pha.
• Tắt lỗi đã phát hiện bằng [Input phase loss] (IPL) = [No] (nO)
USF Lỗi thấp áp • Nguồn điện cung cấp quá thấp.
• Giảm điện áp thoáng qua
• Kiểm tra điện áp và các thông số của [UNDERVOLTAGE MGT] (USb-).

2/  BẢNG LỖI Biến TẦN SCHNEIDER ATV610 VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

Mã lỗi Tên Nguyên nhân Cách khắc phục
CbF Lỗi ngắt mạch Mức điện áp bus DC không đúng so với điều khiển logic bộ ngắt mạch. Kiểm tra điều khiển logic bộ ngắt mạch (thời gian xung để bắt đầu và dừng).
Kiểm tra trạng thái cơ học của bộ ngắt mạch.
CFF Cấu hình không chính xác Khối điều khiển được thay thế bằng khối điều khiển được định cấu hình trên một thiết bị khác.
Cấu hình hiện tại không nhất quán.
Kiểm tra trên các mô đun và bộ điều khiển.
Quay lại cài đặt gốc hoặc truy xuất cấu hình sao lưu nếu nó hợp lệ.
LFF3 Lỗi mất 4-20mA AI3 Mất 4-20 mA trên đầu vào tương tự AI3.
Lỗi này xảy ra khi dòng điện đo được dưới 2 mA
Kiểm tra kết nối trên các đầu vào tương tự.
Xác minh cài đặt thông số [AI3 4-20mA loss] LFL3.
OCF Quá dòng Các thông số trong menu [Motor data] MOA- không chính xác.
Quán tính hoặc tải quá cao.
Khóa cơ.
Kiểm tra các thông số.
Kiểm tra công suất động cơ, biến tần và tải.
Kiểm tra trạng thái của cơ chế.
Giảm [Current limitation] (CLI).
Tăng tần số đóng cắt.
OLF Quá tải động cơ Động cơ bị quá tải. Kiểm tra cài đặt bảo vệ nhiệt động cơ.
Kiểm tra tải động cơ. Chờ động cơ nguội trước khi khởi động lại.
Kiểm tra cài đặt của các thông số sau:
[Motor Th Current] ITH
[Motor Thermal Mode] THT
[Motor Therm Thd] TTD
[Motor Temp Error Resp] OLL
OPF1 Mất pha một đầu ra Mất một pha ở đầu ra biến tần Kiểm tra hệ thống dây điện từ biến tần đến động cơ.
OPF2 Mất pha đầu ra Động cơ không được kết nối hoặc công suất động cơ quá thấp.
Mở công tắc tơ đầu ra.
Dòng điện động cơ không ổn định.
Kiểm tra hệ thống dây điện từ thiết bị đến động cơ.
Nếu đang sử dụng công tắc tơ đầu ra, hãy đặt [Out Phase Loss Assign] OPL thành [No Error Triggered] OAC.
Nếu biến tần được kết nối với động cơ công suất thấp hoặc không được kết nối với động cơ: Ở chế độ cài đặt gốc, phát hiện mất pha động cơ đang kích hoạt Output Phase Loss] OPL = [OPF Error Triggered] YES.
Tắt tính năng phát hiện mất pha động cơ  [Output Phase Loss] OPL = [Function Inactive] nO.
Kiểm tra và tối ưu các thông số sau: IR compensation] UFr, [Nom Motor Voltage] UnS và [Rated mot. current] nCr và thực hiện [Autotuning] tUn.
PHF Mất pha đầu vào Thiết bị được cung cấp không chính xác hoặc một cầu chì hỏng.
Một pha không khả dụng.
Bộ truyền động 3 pha được sử dụng trên nguồn điện một pha.
Tải không cân bằng.
Kiểm tra kết nối nguồn và cầu chì.
Sử dụng nguồn điện 3 pha.
Vô hiệu hóa lỗi đã phát hiện bằng [Input phase loss] IPL = [No] nO nếu sử dụng nguồn điện một pha hoặc nguồn cung cấp bus DC.
SCF1 Lỗi ngắn mạch động cơ Ngắn mạch hoặc chạm đất ở đầu ra biến tần. Kiểm tra các dây cáp kết nối biến tần với động cơ và cách điện của động cơ.
Điều chỉnh tần số chuyển mạch.
Kết nối cuộn cảm nối tiếp với động cơ.
SCF3 Lỗi ngắn mạch chạm đất Dòng rò rỉ đất đáng kể ở đầu ra biến tần nếu một số động cơ được kết nối song song. Kiểm tra các dây cáp kết nối biến tần với động cơ và cách điện của động cơ.
Điều chỉnh tần số chuyển mạch.
Kết nối cuộn cảm nối tiếp với động cơ.
Nếu bạn có cáp dài, hãy xác minh cài đặt của [Ground Fault Activation] GrFL.
SCF4 Lỗi ngắn mạch IGBT Đã phát hiện lỗi thành phần nguồn. Kiểm tra cài đặt của thông số  [Output Short Circuit Test] Strt.
Liên hệ đơn vị mua hàng để được tư vấn, bảo hành.
SCF5 Lỗi ngắn mạch động cơ Ngắn mạch ở đầu ra biến tần. Kiểm tra cáp kết nối biến tần với động cơ và cách điện của động cơ.
Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Sản phẩm Điện của Schneider.

3/ BẢNG MÃ LỖI BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV12:

KÝ HIỆU LỖI CÁCH KHẮC PHỤC
OCF Quá dòng
 • Kiểm tra thông số cài đặt
 • Kiểm tra thông số động cơ
 • Kiểm tra kết nối motor chokes
 • Kiểm tra nối đấu và kết nối đến động cơ
SCF1 Ngắn mạch động cơ
 • Kiểm tra kết nối đến động cơ
 • Kiểm tra kết nối motor chokes
SCF3 Ngắn mạch nối đất
SCF4 Ngắn mạch IGBT
 • Liên hệ bộ phận chăm sóc Schneider Electric
SOF Quá tốc độ
 • Kiểm tra động cơ
 • Tốc độ chạy vượt quá 10% tốc độ cài đặt của động cơ
 • Sử dụng thêm Braking resistor
 • Kiểm tra lại thiết bị hồi tiếp tốc độ
LFFI Lỗi mất tín hiệu ngõ vào AI
 • Kiểm tra thông số cầu hình ngõ AI
 • Kiểm tra nối kết điều khiển
OPF1 Mất 1 pha ngõ ra
 • Kiểm tra kết nối đến động cơ
OPF2 Mất 3 pha ngõ ra
 • Kiểm tra kết nối đến động cơ
 • Dòng điện ngõ ra nhỏ hơn 6% dòng định mức
 • Tắt lỗi OPL=no
PHF Mất pha ngõ vào
 • Kiểm tra lại nguồn và cầu chì
 • Tắt lỗi mất pha ngõ vào IPL=no
SLF1 Lỗi truyền thông
 • Kiểm tra lại kết nối truyền thông
 • Kiểm tra lại thông số cài đặt truyền thông
USF Thấp áp
 • Kiểm tra chất lượng nguồn
 • Cài đặt thông số USb
tJF Quá nhiệt IGBT
 • Kiểm tra công suất đông cơ
 • Giảm tần số xung SFr
 • Chờ cho IGBT mát lại
OLC Xử lý quá tải
 • Kiểm tra lại thông số cài đặt
 • Reset về mặc định nhà máy

 

4/ BẢNG MÃ LỖI BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV310

KÝ HIỆU LỖI CÁCH KHẮC PHỤC
F010 Quá dòng
 • Kiểm tra thông số cài đặt
 • Kiểm tra thông số động cơ
 • Kiểm tra kết nối motor chokes
 • Kiểm tra nối đấu và kết nối đến động cơ
F018 Ngắn mạch động cơ
 • Kiểm tra kết nối đến động cơ
 • Kiểm tra kết nối motor chokes
F019 Ngắn mạch nối đất
F020 Ngắn mạch IGBT
 • Liên hệ bộ phận chăm sóc Schneider Electric
F025 Quá tốc độ
 • Kiểm tra động cơ
 • Tốc độ chạy vượt quá 10% tốc độ cài đặt của động cơ
 • Sử dụng thêm Braking resistor
 • Kiểm tra lại thiết bị hồi tiếp tốc độ
F033 Lỗi mất tín hiệu ngõ vào AI
 • Kiểm tra thông số cầu hình ngõ AI
 • Kiểm tra nối kết điều khiển
F014 Mất 1 pha ngõ ra
 • Kiểm tra kết nối đến động cơ
F015 Mất 3 pha ngõ ra
 • Kiểm tra kết nối đến động cơ
 • Dòng điện ngõ ra nhỏ hơn 6% dòng định mức
 • Tắt lỗi 605=no
F017 Mất pha ngõ vào
 • Kiểm tra lại nguồn và cầu chì
 • Tắt lỗi mất pha ngõ vào 606=no
F022 Lỗi truyền thông
 • Kiểm tra lại kết nối truyền thông
 • Kiểm tra lại thông số cài đặt truyền thông
F030 Thấp áp
 • Kiểm tra chất lượng nguồn
 • Cài đặt thông số 607
F027 Quá nhiệt IGBT
 • Kiểm tra công suất đông cơ
 • Giảm tần số xung 315
 • Chờ cho IGBT mát lại
F012 Xử lý quá tải
 • Kiểm tra lại thông số cài đặt
 • Reset về mặc định nhà máy

5/ Bảng lỗi Biến tần Altivar 71 – Nguyên nhân, cách khắc phục Lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục

Lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục

COF

Lỗi CANopen

Gián đoạn đường truyền thông CANopen Kiểm tra dây nối truyền thông

Xem tài liệu chuyên dụng của card truyền thông.

EPF1, EPF2

Lỗi bên ngoài

Tùy theo ứng dụng Tùy theo ứng dụng
LFF

Mất điều khiển 4 –20mA

Mất tín hiệu điều khiển 4 – 20mA ở ngõ vào điều khiển analog Kiểm tra dây nối với ngõ vào điều khiển analog
ObF

Quá điện áp trong quá trình giảm tốc

Quá khả năng của điện trở hãm hay vượt quá khả năng hãm của BBT Tăng thời gian giảm tốc.

Lắp điện trở hãm nếu cần.

Kích hoạt chức năng[Dec ramp adapt] (brA), nếu tương thích với ứng dụng.

OHF

BBT bị quá nhiệt

Nhiệt độ của BBT quá cao Kiểm tra Motor, thông gió của BBT, môi trường làm việc. Đợi cho BBT nguội rồi thực hiện khởi động lại.
OLF

Motor bị quá tải

Bật/ tắt Motor quá nhiều lần trong thời gian ngắn. Kiểm tra dòng điện bảo vệ nhiệt của Motor (Ith). Đợi cho Motor nguội rồi thực hiện khởi động lại.
OPF1

Mất 1 pha ngõ ra

OPF2

Mất 2 pha ngõ ra

OPF3

Mất 3 pha ngõ ra

Mất pha ở ngõ ra của BBT

Contactor ở ngõ ra đang mở

Không có kết nối với Motor hay Motor được kết nối có công suất quá nhỏ

Có sự cố thoáng qua gây mất ổn định dòng điện Motor

Kiểm tra dây nối giữa BBT và Motor.

Nếu có sử dụng contactor giữa ngõ ra phải cài đặt thông số[Uotput Phase Loss](OPL) = [Output cut](OAC).

Kiểm tra trên Motor có công suất nhỏ: ở chế độ cài đặt mặc định của nhà sản xuất, việc giám sát mất pha ở ngõ ra có được giám sát hay không[Output Phase Loss](OPL) = [YES](Yes). Bỏ chức năng giám sát mất pha bằng cách cài đặt [Output Phase Loss]= [NO](no).

Kiểm tra và tối ưu hóa các thông số sau đây:[IR compensation] (Ufr), [Rated motor volt.] (UnS) và [Rated mot. Current](nCr) và thực hiện [Auto tuning](tUn)

OSF

Quá điện áp

Điện áp nguồn quá cao

Điện áp không ổn định

Kiểm tra nguồn cung cấp.
PHF

Mất pha nguồn

BBT bị mất nguồn cung cấp hay bị nổ cầu chì nguồn.

Mất một pha

BBT ATV71 3 pha sử dụng nguồn 1 pha

Tải không cân bằng

Chức năng bảo vệ này chỉ thực hiện khi BBT có tải

Kiểm tra kết nối nguồn

Reset

Sử dụng nguồn 3 pha

Vô hiệu hóa chức năng giám sát lỗi này.

ILF

Lỗi truyền thông bên trong

Lỗi truyền thông giữa option card và BBT Kiểm tra môi trường làm việc(các tác nhân từ trường)

Thay mới card mở rộng.

Thay BBT mới

SLF1

Lỗi Modbus

Gián đoạn truyền thông Modbus Kiểm tra đường truyền thông.

Xem tài liệu chuyên dụng của card truyền thông.

CnF

Card truyền thông

Lỗi truyền thông trên card truyền thông. Kiểm tra môi trường làm việc(các tác nhân từ trường).

Thay mới card mở rộng.

Thay mới BBT.

PtF1

Đầu dò nhiệt PTC1

Đầu dò PTC trong Motor 1 bị ngắn mạch hay hở mạch

Kiểm tra đầu dò nhiệt và dây nối giữa Motor và BBT

PtF2

Đầu dò nhiệt PTC2

Đầu dò PTC trong Motor 2 bị ngắn mạch hay hở mạch
PtF3

Đầu dò nhiệt PTC3

Đầu dò PTC trong Motor 3 bị ngắn mạch hay hở mạch
OtF1

Quá nhiệt đầu do PTC1

Phát hiện quá nhiệt ở đầu dò PTC1

Kiểm tra tải của Motor.

Đợi cho Motor nguội rồi cho khởi động lại

OtF2

Quá nhiệt đầu do PTC2

Phát hiện quá nhiệt ở đầu dò PTC2
OtF3

Quá nhiệt đầu do PTC3

Phát hiện quá nhiệt ở đầu dò PTC3
APF

Card ứng dụng

Lỗi card lập trình Xem tài liệu chuyên dụng của card ứng dụng.
SLF2

PowerSuite

Lỗi truyền thông với phần mềm PowerSuite Kiểm tra cáp kết nối lập trình PowerSuite
SSF

Giới hạn mô men

Mô men vượt quá giới hạn cho phép Kiểm tra các sự cố cơ khí.

Kiểm tra thông số [TORQUE LIMITATION] (tLA-) và thông số [TORQUE/CURRENT LIM. DET.] (SSA-)

SLF3

Màn hình lắp rời

Lỗi truyền thông với màn hình hiển thị lắp rời Kiểm tra các đầu nối dây
tJF

Quá nhiệt IGBT

Nhiệt độ IGBT quá cao Kiểm tra sự tương thích giữa BBT/ Motor/ Tải

Đợi cho Motor nguội rồi khởi động lại.

 

Các lỗi có thể reset lại ngay lập tức sau khi nguyên nhân gây lỗi biến mất.

Lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục

CFF

Lỗi cài đặt

Cài đặt hiện hành không phù hợp Quay về cài đặt mặc định của nhà sản xuất
CFI

Lỗi cài đặt thông qua cổng nối tiếp

Cài đặt không có hiệu lực.

Chương trình được ghi vào BBT thông qua cổng nối tiếp không tương thích với BBT

Kiểm tra lại chương trình đã được ghi vào BBT trước đó.

Tải không tương thích với cài đặt.

USF

Thấp áp

Điện áp nguồn cung cấp quá thấp

Sụt áp quá độ

Điện trở tại bị hỏng

Kiểm tra điện áp cung cấp và thông số giám sát điện áp.

Thay BBT mới.

Các lỗi không thể tự động RESET:

Nguyên nhân gây ra lỗi phải được giải quyết trước khi thực hiện reset lỗi bằng cách bật/ tắt BBT

Các lỗi SPF, AnF, SOF, tnF, bLF, brF, OPF1, OPF2 và OPF3 có thể được reset từ xa bằng một ngõ vào logic hay một bit [FAULT RESET] (rSF-).

Lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục

bLF

Hãm trình tự

Chưa có dòng điện mở phanh. Ngưỡng tần số gài phanh [ Brk eng. Freq.] (bEn) trong bộ thông số hãm trình tự không phù hợp. Kiểm tra dây nối BBT/ Mô – tơ

Kiểm tra dây quấn Mô – tơ

Kiểm tra thông số[I brk rel. lift.] (Ibr) và [I brk rel. lower] (Ird).

Thực hiện cài đặt theo khuyến cáo cho thông số[Brk eng. freq.] (bEn).

CrF

Mạch sạc tụ điện

Rơ – le điều khiển tải bị lỗi hay điện trở sạc bị hỏng Thay BBT mới
EEF1, EEF2

Lỗi EEPROM

Lỗi bộ nhớ bên trong Kiêm tra môi trường làm việc (các tác nhân từ trường)

Thay BBT mới

OCF

Quá dòng điện

Các thông số trong menu[SETTINGS](Set-) và [1.4 MOTOR CONTROL](drC-) không chính xác.

Quán tính tải quá lớn, kẹt cơ khí.

Kiểm tra các thông số.

Kiểm tra sự tương thích giữa BBT/ Motor / Tải.

Kiểm tra tình trạng cơ khí.

InF1 to InFb

Lỗi bên trong

Lỗi bên trong Kiểm tra môi trường làm việc(các tác nhân từ trường).

Thay BBT  mới

SCF1 to SCF5

Ngắn mạch Motor

Ngắn mạch hay chạm đất ở ngõ ra của BBT.

Dòng rò đáng kể ở ngõ ra của BBT khi có nhiều motor được kết nối song song.

Kiểm tra dây nối giữa BBT và Motor, cách điện của Motor.

Giảm tần số đóng cắt của Thyristor

Lắp thêm Motor choke.

SOF

Vượt tốc

Hệ thống không ổn định

Tải quá lớn

Kiểm tra motor, độ lợi và các thông số xác lập.

Gắn thêm điện trở hãm.

Kiểm tra sự tương thích giữa BBT/ Motor/ Tải

tnF

Lỗi Auto – tuning

Motor đặc biệt hay motor có công suất không phù hợp với BBT

Motor chưa kết nối với BBT

[Motor control type] (Ctt) = [V/F 2pts] (UF2) or [V/F 5pts] (UF5) [1.4 MOTOR CONTROL] (drC-) menu

Kiểm tra kết nối với Motor khi thực hiện auto-tuning.

Nếu dùng contactor để kết nối với BBT, thì công tắc này phải đóng.

SPF

Mất hồi tiếp Encoder

Mất tín hiệu hồi tiếp từ Encoder Kiểm tra dây nối giữa Encoder và BBT

Kiểm tra Encoder

AnF

Lỗi trượt tải

Tốc độ hồi tiếp từ Encoder không phù hợp với tham chiếu Kiểm tra Motor, độ lợi và các thông số xác lập.

Gắn thêm điện trở hãm.

Kiểm tra sự tương thích giữa BBT/ Motor/Tải.

EcF

Kết nối với Encoder

Kết nối cơ khí với Encoder bị mất. Kiểm tra phần kết nối cơ khí với Encoder
brF

Tiếp điểm hãm phanh

Tiếp điểm hồi tiếp hãm phanh không phù hợp với điều khiển hãm trình tự. Kiểm tra mạch hồi tiếp và mạch điều khiển hãm trình tự
PrF

Power removal

Lỗi mạch điều khiển « Power Removal » Thay BBT mới.
0937 344 059
Liên hệ