Biến tần mini Vicruns VD120

Liên hệ

1P , 220 V±15% , 0.4kw-2.2kw ;

3P , 220 V±15% , 0.4kw-4.0kw ;

3P , 380 V±15% , 0.4kw-5.5kw ;

0937 344 059
Liên hệ