VD530-4T-5.5GB

2.244.000

Tên sản phẩm: Biến tần Vicruns VD120-2S-0.4GB

Mã sản phẩm: VD120-2S-0.4GB

Input: 1P220

HP: 0.5

KW: 0.4

Loại điện áp: 1-phase 220V±20%

Loại tải: Chuyên Tải Nhẹ,Băng Tải,…

0937 344 059
Liên hệ