Biến tần Siemens MM440 series

Liên hệ

Dải Công Suất:

(200V đến 240V 1 AC ± 10% 0,12 đến 3kW )

(200V đến 240V 3 AC ± 10% 0,12 đến 45kW)

(80V đến 480V 3 AC ± 10% 0,37 đến 200kW)

0937 344 059
Liên hệ