BIẾN TẦN SIEMENS SINAMIC G120 SERIES

Liên hệ

Có dải công suất:

0.55 – 7,5 KW 1/3 AC 200 tới 240 V ± 10%

0.37 – 250 KW 3 AC 380 tới 480 V ± 10%

0937 344 059
Liên hệ