Biến tần Hitachi NE-S1

Liên hệ

  • 1 pha vào, 3 pha ra – 200~240VAC: 0.2 ~ 2.2kW (1/4 ~ 3Hp)
  • 3 pha vào, 3 pha ra – 200~240VAC: 0.2 ~ 2.2kW (1/4 ~ 3Hp)
  • 3 pha vào, 3 pha ra – 380~480VAC: 0.4 ~ 4.0kW (1/2 ~ 5Hp).
0937 344 059
Liên hệ